Hva må jeg gjøre for å få nytt skattekort?

 

 

Hva må jeg gjøre for å få nytt skattekort?

-         Du kan ta kontakt med likningskontoret via Internett på www.skatteetaten.no og fylle ut nødvendig endringsskjema RF-1102 dersom du har dine PIN-koder tilgjengelig (PIN-koden finner du på skattekortet).

-    Du kan bestille frikort på SMS. Skriv FRIKORT<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) og send til 2080.

-         Du kan også ringe likningskontoret og be om å få tilsendt nødvendig endringsskjema RF-1102 (telefonnummer).

-         Du kan møte opp på likningskontoret og få nødvendig endringsskjema RF-1102 utlevert i skranken.

 

Ved å benytte Internett eller SMS får du nytt skattekort eller frikort raskere enn om du leverer inn skjema for manuell behandling.

Det er helt nødvendig at innlevert endringsskjema inneholder alle relevante opplysninger for at skattekortet skal bli korrekt.

Vær nøye med utfylling av skjema. Feil i skjemaet kan medføre feil skattetrekk, eventuelt at likningskontoret sender skjemaet i retur.

 

  til Skatt og folkeregistrering, spørsmål og svar

   

 til Publikasjoner, spørsmål og svar

 

 til forsiden